Maakt werk van zorgmedewerkers

Irma Temmink

'combineert zorg, ziel en zakelijkheid in training en

coaching op integere wijze'

Communicatie     'de basis van elk zorgcontact'

Reflectie     'achterom kijken om vooruit te komen'

Samenwerking     'goed voor jezelf en elkaar zorgen'

Verhalen van mensen


die u voorgingen

Contactinformatie

Welkom

Als spil van zorgorganisaties maken medewerkers het verschil! Met ruime ervaring als verpleegkundige, teamcoach en trainer in zorgorganisaties maakt Temmink Training en Coaching het verschil als het gaat om de begeleiding van zorgmedewerkers en teams.

Temmink in het kort

Nergens zoveel mensen die, ‘met het hart op de goede plaats’, samenwerken met cliënten als in de zorg. Toch is het in de hectiek van alledag niet makkelijk om steeds cliëntgericht en assertief te reageren. Complexe problematiek, lastig gedrag, toenemende zakelijkheid en mondige familieleden vragen van zorgmedewerkers extra vaardigheden.

Ik vind het belangrijk om als trainer en coach door de ogen van zorgmedewerkers te kijken en door hun oren te luisteren. Consequent stil staan bij het ongemak van de zorgmedewerker in haar contact met cliënt, collega of zichzelf. Van daaruit stappen maken naar een andere manier van denken, voelen en doen zodat goede bejegening aan de cliënt gewaarborgd is.

De tevredenheid van cliënten zal toenemen omdat zorgmedewerkers:

  • afgestemd en in samenwerking met de cliënt werken
  • initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor eigen houding, taken en samenwerking
  • grenzen stellen en toch de relatie met cliënten en collega’s goed houden
  • zelfkennis en reflectie als onderdeel van hun ‘persoonlijke gereedschapskist’ zien
  • met meer plezier en een positieve uitstraling werken

Lees alvast over het aanbod

Lees alvast over Irma Temmink

Communicatie

Reflectie

Samenwerking

Irma Temmink

De basis van elk zorgcontact

Voor zorgmedewerkers, startende teamleiders en andere medewerkers in zorginstellingen verzorg ik trainingen op communicatief gebied. Het doel van een training is dat medewerkers in de praktijk anders en beter ‘doen’ dan dan ze tot nu toe deden. Voorwaarde voor het slagen van een training is om voorafgaand, tijdens en na de trainingen precies af te stemmen met u. De genoemde onderwerpen geven een indruk van de mogelijkheden maar worden op maat gemaakt. Uw wensen, de specifieke situatie in uw organisatie en de betrokkenen bij het traject, vormen het uitgangspunt voor ons gesprek. Uiteraard bespreken we het beoogde effect, de duur van het traject, de kosten en de follow-up die desgewenst in de vorm van coaching kan plaatsvinden. Lees verder

Achterom kijken om vooruit te komen

Voor zorgmedewerkers, startende teamleiders en andere medewerkers in zorginstellingen verzorg ik coaching en intervisie. Het doel van coaching is de persoonlijke effectiviteit van de individuele medewerker te vergroten. Intervisie ondersteunt bij het leren van en met elkaar om knelpunten in de zorgpraktijk op te lossen. Aan de hand van ‘de coachvraag’ van de medewerker bepalen we samen het doel en gewenst effect. Zowel bij coaching als intervisie maken we duidelijke afspraken over werkwijze, duur, kosten en resultaat van het traject. Lees verder

Goed voor jezelf en voor elkaar zorgen

Voor individuele medewerkers en- of partijen die een conflict willen oplossen verzorg ik bemiddeling. Het doel van de bemiddeling kan gericht zijn op herstel van de werkrelatie of op een voor beide partijen aanvaardbare oplossing van een probleem.

Daarnaast coach ik zorgteams in hun proces om effectiever, met meer vertrouwen en plezier samen te werken. Aan de hand van vragen en knelpunten die spelen wordt in overleg met teamleden en u als opdrachtgever, de inhoud, het doel, gewenst effect, kosten en duur bepaald. Bij bemiddeling worden de uitgangspunten voorafgaand aan de gesprekken nadrukkelijk besproken. Lees verder

Combineert zorg, ziel en zakelijkheid in training en coaching op integere wijze

Ik combineer ruime ervaring en kennis van de zorg met onderwijs- en trainerservaring. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige. Lange tijd werkte ik als teamcoach in de gehandicapten- en ouderenzorg en later als docent in het zorg en welzijnsonderwijs. Ik ben docent omgangskunde, NLP practitioner, coach, trainer en mediator. In mijn vrije tijd ben ik met veel plezier actief als vrijwillig buurtbemiddelaar. Lees verder